Czy masz ukończone 18 lat ?

TakNie
Logologo2

Polityka Prywatności

O nas

Administratorem danych osobowychjest SOPOT BEVERAGES SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Astronomów 14, 80-299 Gdańsk (zwany dalej: „SOPOT BEVERAGES SP. Z O.O. ”).

 

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów, np. w czasie targów branżowych. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową, by zapewnić aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe pracowników.

 

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 2. na podstawie podjętych przez Państwa działań przed zawarciem umowy lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;
 3. w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hurt@sopot-beverages.com

 

Jakie prawa Państwu przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

 • dostępu do danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • sprostowania;
 • sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody.

 

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

 

Pliki cookies

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez SOPOT BEVERAGES SP. Z O.O., powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. 

Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że SOPOT-BEVERAGES SP. Z O.O. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 05.03.2019 r.

Kontakt

Sopot Beverages Sp z o.o.

ul. Astronomów 14
80-299 Gdańsk

 

NIP 585-147-23-68

 

Biuro: +48 58 728 46 94
Produkcja: +48 665 310 080
Finanse: +48 609 771 031

 

E-mail:
hurt@sopot-beverages.com

Złóż zamówienie on-line